Kontakt

Doctor Brew Sp. z o. o.

52-117 Wrocław, ul. Birmańska 5/11
NIP 899-274-86-38
REGON 022288478

adres do korespondencji:
ul. Fabryczna 20D

55-080 Pietrzykowice

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładawy wpłacony 7500zł KRS: 0000484427

Numer konta: 11 2490 0005 0000 4530 7395 2393
IBAN (Euro): PL 64 2490 1057 0000 9902 9061 1353


Biuro

tel. 0048  71 725 30 97
@


Export

mob. 0048  666 353 336


Dział handlowy

tel. 0048  602 792 977


Logistyka
tel. 0048  602 787 913