Kontakt

Doctor Brew Sp. z o. o.

52-117 Wrocław, ul. Birmańska 5/11
NIP 899-274-86-38
REGON 022288478

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładawy wpłacony 7500zł KRS: 0000484427

Numer konta: 11 2490 0005 0000 4530 7395 2393
IBAN (Euro): PL 64 2490 1057 0000 9902 9061 1353

Biuro
tel. 0048 602 797 703
@

Export
mob. 0048 502 770 502
@

Logistyka
tel. 0048 602 787 913
@

Dział handlowy i marketing
tel. 0048 602 792 977